1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել vegetable and veal soup

Chop the meat and cook. Fill one tablespoon vegetable oil in the pan, season with salt and pepper and cook piece by piece (add oil, if it is necessary). Clean the pan and fry an onion and celery for 5-8min in vegetable oil. Add the meat, broth, tomato, peas, potatoes and vine, mix and let boil. Then lower the fire, close the lid and cook for 30min.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք vegetable and veal soup

հորթի միս հորթի միս 1 kg

սոխ սոխ 1 glux

նեխուր նեխուր 2 coxun

լոլիկ լոլիկ 2 հատ

հավի արգանակի հավի արգանակի

կանաչ ոլոռ կանաչ ոլոռ 0.5 teyi_bajak

սիսեռ սիսեռ 0.5 teyi_bajak

կարտոֆիլ կարտոֆիլ 3 հատ

կարմիր գինի կարմիր գինի 0.5 teyi_bajak

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

ձեթ ձեթ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 10COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 565 կկալ

The author and administrator mykitchen