1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել turkey meat and vegetable soup

Cook the turkey meat. In the big frying pan warm up the vegetable oil, fry the sliced sausages for about 4-5 min, add celery, onion, squeezed garlic and continue to fry for 2-3min, then put aside. Chop the tomato, cut in long slices or chop the meat. Mix with sausages and vegetables; add also white beans and mix. Put the frying pan on the stove; pour broth, salt, pepper, parsley, a laurel leaf and mix. Let it boil, and then lower the fire and cook for about half an hour.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք turkey meat and vegetable soup

հնդկահավ հնդկահավ 450 gram

երշիկ երշիկ 300 gram

սպիտակ լոբի սպիտակ լոբի 150 gram

լոլիկ լոլիկ 2 հատ

նեխուր նեխուր 4 coxun

գազար գազար 2 հատ

սոխ սոխ 2 glux

սխտոր սխտոր 2 pchex

ձեթ ձեթ 2 chashi_gdal

մաղադանոս մաղադանոս

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

դափնու տերև դափնու տերև 1 հատ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 7COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 134 կկալ

The author and administrator mykitchen