1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել mushroom soup

Fry half circle cut onion with a little olive oil. Cut celery and carrot into small pieces. Put a little olive oil into the pan, fry celery and carrot for 8 minutes, add mushroom cut into 4-8 pieces. Leave one wholly mushroom for decoration. Fry onion as much as make it to receive yellow-brown color, then take off the fire. Pour white wine into the pot, put the brunch of rosemary, bring it to the boiling position, cook for 5 minutes, then add vegetable broth and fried onion, add salt and pepper, cook for 10 minutes, then make puree form the soup, pour back to the pot add fatty greasy cream, heat it bit don't boil. Cut into pieces the mushroom which we left aside, cut circles out of green onion, make slices form parmesan or grate it. Put into the plate, sprinkle green onion circles, put a thin slice of parmesan and mushroom, then serve on.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք mushroom soup

սունկ սունկ 400 gram

սոխ սոխ 2 glux

գազար գազար 1 հատ

նեխուր նեխուր 2 coxun

սխտոր սխտոր 2 pchex

ծիտրոն ծիտրոն

սերուցք սերուցք 200 ml

սպիտակ գինի սպիտակ գինի 250 ml

կանաչ սոխ կանաչ սոխ 2 coxun

ձեթ ձեթ

աղ աղ

սպիտակ պղպեղ սպիտակ պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 39 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.