1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել soup with meat and spinach

Add half head grated onion on beef minced meat, crushed dried tarragon, add salt and pepper, knead it well, make dough balls with the size of nuts. Make fried onion into the pot with butter, add broth and rice. As soon as broth boils add meatballs and cook until rice is almost ready. Ass melted cheese on the sauce, leave it to resolve add big cut spinach and cook for more 3-4 minutes. Cut into small pieces garlic and nuts, mash them together, add 1-2 tablespoon soup water, add salt and red spicy pepper. Serve sauce separately.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք soup with meat and spinach

տավարի միս տավարի միս 300 gram

սպանախ սպանախ 3 punj

սոխ սոխ 2 glux

թարխուն թարխուն

մսի արգանակ մսի արգանակ

կարագ կարագ 60 gram

ընկույզ ընկույզ 50 gram

բրինձ բրինձ 60 gram

սխտոր սխտոր 2 pchex

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 7COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 113 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.