1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել moscow borsch

Cook the meat with the ham ribs. Cut the cleaned beet in long slices. Heat the butter, fill the beet, and stew for a few minute, that the oil layer covers it. Then add a bit broth, tomato paste, sugar and cook with closed lid until the beet softens. If the color of beet isn’t bright, then fill 1/3 vinegar before cooking. Clean the carrot, parsley and onion. Cut in long slices and fry with butter. In the boiling broth fill the cabbage, cook for about 10-15min, add already cooked beet’s roots and cook 10min on a lower fire. Fill the spices and vinegar, cook for 5min. Chop already cooked meat, ham, cut the sausages in long slices, fill the broth and cook for about 10-15min. During serving fill the meat on the surface of the plate, fill the borsch, sour cream and cut greens on it.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք moscow borsch

ճակնդեղ ճակնդեղ 400 gram

մաղադանոս մաղադանոս 25 gram

սոխ սոխ 100 gram

տոմատի մածուկ տոմատի մածուկ 60 gram

յուղ յուղ 40 gram

շաքարավազ շաքարավազ 10 gram

քացախ քացախ 30 gram

մսի արգանակ մսի արգանակ

խոզապուխտ խոզապուխտ 100 gram

կարագ կարագ 30 gram

տավարի միս տավարի միս 110 gram

ապուխտ ապուխտ 70 gram

նրբերշիկ նրբերշիկ 50 gram

կաղամբ կաղամբ 300 gram

կանաչի կանաչի

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 100 կկալ

The author and administrator mykitchen