1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել chicken and white bean soup

Fry the onion and garlic in the vegetable oil for about 5min, add sliced chicken meat, then a cup of white beans, pepper and broth. The left cup of beans mash well, mix in a small amount of broth and pour in the soup. Regularly mix as long as it starts to boil, add salt and pepper and cook for 10min. After serving decorate it with sour-cream, grated cheese and coriander leaves.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք chicken and white bean soup

սոխ սոխ 1 glux

սխտոր սխտոր 1 pchex

ձեթ ձեթ 3 chashi_gdal

հավի միս հավի միս 200 gram

սպիտակ լոբի սպիտակ լոբի 150 gram

կծու պղպեղ կծու պղպեղ 2 հատ

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

համեմ համեմ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 129 կկալ

The author and administrator mykitchen