1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել cheese and corn soup

Melt the butter in the pot, fill the onion and fry a bit, add chopped peppers and cook 2-3 min. Then add corn and cook a minute. Fill the flour little by little and mix continuous, in order not to appear balls, then fill the broth and cook 4 min. Pour the milk and close the lid, cook it on lower fire 15min. Pour the cheese, green onion and mix to dissolve, add salt and pepper.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք cheese and corn soup

կարագ կարագ 100 gram

սոխ սոխ 1 հատ

կարմիր պղպեղ կարմիր պղպեղ 1 հատ

կանաչ պղպեղ կանաչ պղպեղ 1 հատ

պահածոյացված եգիպտացորեն պահածոյացված եգիպտացորեն 200 gram

ալյուր ալյուր 100 gram

կաթ կաթ 1 teyi_bajak

քերած պանիր քերած պանիր 150 gram

կանաչ սոխ կանաչ սոխ

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 92 կկալ

The author and administrator mykitchen