1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել chicken with mushroom and cream

Spice chicken wholly or the part of the meat with paper and salt, mash it well, beat it with a heavy pan for a few times, so as make it be thin. Melt 20 gram butter into the pan, add 1-2 table spoon olive oil, fry chicken pieces with medium volume pan. Cut the mushrooms, if it isn't very big leave it complete. Put 20 gram butter into the pan, pour 1 tea spoon lemon juice, add mushroom, add a little salt, put on the pot lid and cook on the low volume fire for 8 minutes. Turn the chicken pieces, fry them from the other side as well, put on the lid and leave it to cook. Mix well 2 table spoon cream and starch , put on the rest of the cream and mix it. Pour the water which came out of the mushroom into the pot, add on the mushroom the mixture of starch and cream, spice and cook for 2 minutes. Remove the ready chicken parts on the desk, fry with the same oil for 1 minute add cut green onion, then add white vine the rest of the fried mushroom juice, boil it until sauce includes in itself the meat juice existing on the pot walls, then add mushroom with sauce, a few drops of lemon juice and one, two pinches of sugar and cook for 2-3 minutes. Cut chicken into not very big pieces. Scrape butter on the ground and walls of the pan, place chicken pieces on the pan and put the pa on the fire. As soon as you hear sputter pour brandy on the chicken pieces, make fire and wait until fire sets down, then add mushroom with cream sauce, lower the fire as low as it is possible and leave the dish to heat for 5 minutes. It should boil. Serve on with boiled potato.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք chicken with mushroom and cream

Հավի բուդ Հավի բուդ 650 gram

կարագ կարագ 40 gram

ձեթ ձեթ

կիտրոնի հյութ կիտրոնի հյութ 2 teyi_gdal

սերուցք սերուցք 200 ml

օսլա օսլա 0,5 chashi_gdal

կանաչ սոխ կանաչ սոխ 3 coxun

սպիտակ գինի սպիտակ գինի 0,5 surchi_bajak

շաքարավազ շաքարավազ 0.5 teyi_gdal

կոնյակ կոնյակ 50 ml

կարտոֆիլ կարտոֆիլ 3 հատ

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 282 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.