1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել stuffed chicken breast

Mix into the pot sour cream with soy sauce, sugar and mix it well. Squeeze garlic on it, add small cut dill and add salt and pepper wile mixing. Cut pockets on the chicken breast and put into the marinade, leave the meat pieces to marinate. Fry nuts a little into the pan. In order to make filling part heat olive oil into the pan, cut onion into small pieces and make fried onion. Add small cut carrot on the fried onion. Add small cut red pepper and add it on the filling and mix. Add small cut celery stalks, garlic and almonds, mix it well, spice with salt and pepper and leave it to fry a little. Remove the filling into the plate. Take stove pan, spread olive paper on it. Fill in chicken breast with filling, fix with sticks, put into the stove pan and remove into the stove under 1900 temperature and cook for 30-35 minutes.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք stuffed chicken breast

հավի կրծքամիս հավի կրծքամիս 400 gram

սխտոր սխտոր 2 pchex

սամիթ սամիթ 0.5 punj

շաքարավազ շաքարավազ 1 teyi_gdal

սոյայի սոուս սոյայի սոուս 4 chashi_gdal

ձեթ ձեթ 4 chashi_gdal

գազար գազար 1 հատ

սոխ սոխ 1 glux

նեխուր նեխուր 3 coxun

կարմիր պղպեղ կարմիր պղպեղ 1 հատ

նուշ նուշ 50 gram

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

կարմիր աղացած պղպեղ կարմիր աղացած պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 169 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.