1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել stuffed pork

Boil spinach, make it be water free, squeeze it well, cut it, add cut onion and garlic, nuts. Open poket into the soft meat part of the pork, fill in with the spinach filling, fix the opening part with the help of stiks, fry with fat from both sides , add salt and pepper, put it into the stove pan, remove into the stove under 1500 temperature and leave it there for 12minutes. Boil water into the pot, add salt, boil macaroni. Add on the rest of the fat remained into the pan broth and wine, boil until mass becomes half of itself, add mustard, remained 70 grams of butter, open starch with little water, add salt and pepper and cook for 1 minute. Make macaroni be water free. Put macaroni and ribs into the serving plate, add sauce on it and serve on immediately.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք stuffed pork

խոզի միս խոզի միս 500 gram

սպանախ սպանախ 1 punj

սխտոր սխտոր 1 pchex

սոխ սոխ 1 glux

ընկույզ ընկույզ 50 gram

մշընկույզ մշընկույզ 0.5 teyi_gdal

յուղ յուղ 1 chashi_gdal

սպիտակ գինի սպիտակ գինի 50 ml

մանանեխ մանանեխ 1 teyi_gdal

օսլա օսլա 1 teyi_gdal

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

մակարոն մակարոն 300 gram

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 8COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 185 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.