1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել putuk with mushroom and dumplings

Drizzle flour and salt into the pot, add the mixture of 1 egg and 5 table spoon of water, knead a solid dough and knead it for 7-8 minutes, cover it and leave it to rest. Add grated onion, salt and pepper on the beef meat and knead it well. Pour 1 liter of water onto the pot, add big cut carrot, an onion, pepper seeds and put on the fire. As soon as it begins to boil add salt and bay leaves, cook for 3 minutes remove the bay leaves turn off the fire and leave the broth to infuse. Open the dough in a thin way, cut slices bigger than usual, shape small dumplings place on the plate, sprinkle flout on that plate beforehand. Heat butter and vegetable fat mixture into the pot, fry dumplings form all sides, remove into the clay pukuks, fry into the same fat thin sliced akarikon, remove into the putuks. Sqeeze the broth , put into the putuks carrot pieces and pour so much water so as it covers dumpkins and mushroom. Put on the lid. Cook for 30 minutes under 2000 temperature into the stove. While serving put on it sour cream and sprinkle cut greens.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք putuk with mushroom and dumplings

ալյուր ալյուր 1.5 teyi_bajak

ձու ձու 1 հատ

տավարի միս տավարի միս 150 gram

սոխ սոխ 1.5 glux

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

սունկ սունկ 200 gram

գազար գազար 1 հատ

կարագ կարագ 30 gram

ձեթ ձեթ 1 chashi_gdal

դափնու տերև դափնու տերև 3 հատ

հատիկ պղպեղ  հատիկ պղպեղ 10 հատ

մաղադանոս մաղադանոս 0.5 punj

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 203 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.