1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել stuffed half hemispheres

Put into the pot washed up and water free bulgur, meat, semolina, grate on it half of the onion, add dry nana, nana, pepper and about 0,5 cup of water and knead it well. There should be homogenous, glued dough, leave the mass to rest for half an hour. Pour olive oil into the pan, add small cut onion, carrot, pepper and celery stalks and fry them, spice with salt and pepper, add cut parsley mix it turn off the fire and leave it to cool. Knead the stuffing with meat once more, if during the rest is became very solid add some water on it. Put a ball a little bigger form the egg size on the food membrane, open with hand in a round way, spread membrane on it, make it even layer with the thickness of 0,5 sm with the help of rolling pin, remove into a grooved bowl remove the food membrane from it. Put vegetable into the received depth, cover with the felling of 0,5 sm of thickness and close the edges very well. Spread olive paper under the stove pan and add oil on it additional. Remove the stuff from the bowl into the paper carefully, scrape olive oil on the half balls. Put the stove beforehand heated stove under 1900 temperature and cook for 30-35 minutes.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք stuffed half hemispheres

տավարի միս տավարի միս 300 gram

բլղուր բլղուր 1 teyi_bajak

սպիտակաձավար սպիտակաձավար 0.25 teyi_bajak

սև պղպեղ սև պղպեղ 0.5 teyi_gdal

կարմիր աղացած պղպեղ կարմիր աղացած պղպեղ 0.5 teyi_gdal

նանա նանա 0.5 teyi_gdal

աղ աղ 0.5 chashi_gdal

կարմիր պղպեղ կարմիր պղպեղ 1 հատ

կանաչ պղպեղ կանաչ պղպեղ 1 հատ

գազար գազար 1 հատ

նեխուր նեխուր 2 coxun

սոխ սոխ 2 glux

սխտոր սխտոր 2 pchex

ձեթ ձեթ

մաղադանոս մաղադանոս 0.5 punj

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 118 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.