1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել stuffed squash

Cut squash into 5-6 cylinders, dig the inside part and turn the kernel part into small pieces. Fry squash slightly and put on the stove pan. Fry the minces meat with 2 table spoon of olive oil until it becomes red, add the cut peaces of the squash kernel part and fry until the kernel part becomes half cooked, add boiled rice, add cut green onion, fry until onion softens, add small cut parsley, squashed tomato pulp, add cloves, salt and pepper, put on the lid and cook on the low volume fire for 5-6 minutes. Stuff the squash with that filling, add 0,5 cup of hot water, cover with foil and cook under 1800 temperature for 30 minutes. Add garlic on the matsun, dry bray dry nana, add salt and mix, serve on squash with sauce.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք stuffed squash

դդում դդում 6 հատ

ձեթ ձեթ 0.5 teyi_bajak

ոչխարի միս ոչխարի միս 250 gram

կանաչ սոխ կանաչ սոխ 0.5 punj

բրինձ բրինձ 100 gram

լոլիկ լոլիկ 1 հատ

մաղադանոս մաղադանոս 0.5 punj

մեխակ մեխակ 1 ptxunc

մածուն մածուն 1 teyi_bajak

սխտոր սխտոր 1 pchex

նանա նանա 1 teyi_gdal

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 217 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.