1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել cutlet “summer memory”

Add milk on the rusk and leave it to soften. Spread olive paper under the stove pan, csape olive oil with the help of brush. Fat slice should be very thin so as cutlets would not spread and lose their shape. Add salt and pepper on the minces meat, add small cut garlic, eggs, soft rusk, knead it well, shape cutlets place on the stove pan. Cut slices form onion, tomato and cheese with the number of cutlets. Put a circle of onion on each cutlet, scrape mayonnaise, add tomato and slice and scrape mayonnaise. Press all these stuff on the cutlet slightly and put into the stove under 1800temperature for 30-35 minutes.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք cutlet “summer memory”

տավարի միս տավարի միս 0.5 kg

պաքսիմատ պաքսիմատ 3 chashi_gdal

ձու ձու 2 հատ

սխտոր սխտոր 1 pchex

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

կարմիր աղացած պղպեղ կարմիր աղացած պղպեղ

կաթ կաթ 2 chashi_gdal

սոխ սոխ 2 glux

լոլիկ լոլիկ 2 հատ

մայոնեզ մայոնեզ 50 ml

հազարի տերևներ հազարի տերևներ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 5COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 365 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.