1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել roll with tomato and potato

Olive scraper with small holes and strain beforehand boiled potatoes. Break eggs into the pot, add salt, mix it add melted butter, sour cream, pepper, mix it then add the mass of grated potatoes, starch, baking powder and as much flour as there appears flour which will not glue on your hands. Make a ball form the dough, cover it and leave it to rest for 30 minutes. Pour a little olive oil into the pan, fry minced beef a little, add small cut onion, fry for 3-4 minutes, spice with salt and pepper, put on the lid to stew on a low volume fire. At the end add small cut parsley, mix it and turn off the fire. Roll the dough with rolling pin with the thickness of 5-6 sm, spread on it filling, whip a roll, cut pieces with 5 sm of thickness, put on the pan, spread olive paper under the pan, scrape milk on it. Put the pan into the beforehand heated stove under 2000 temperature for 35-40 minutes. During that period anoint the roll for a few times so as it receives nice color. Serve on with salad.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք roll with tomato and potato

կարտոֆիլ կարտոֆիլ 300 gram

ալյուր ալյուր 300 gram

օսլա օսլա 1 chashi_gdal

կարագ կարագ 40 gram

ձու ձու 2 հատ

ձեթ ձեթ

փխրեցուցիչ փխրեցուցիչ 1 teyi_gdal

տավարի միս տավարի միս 200 gram

սոխ սոխ 2 glux

մաղադանոս մաղադանոս 0.5 punj

կաթ կաթ 0.5 teyi_bajak

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 389 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.