1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել meat balls with beer sauce

Pour water on the white beer and leave it to soften. Cut one onion into small pieces, fry with one table spoon of olive oil, add small cut parsley, take off the fire and leave it to cool. Boil water into the pot, add salt, cook the rice. Mash the bread well, add on the minced meat, break an egg, cook fried onion, spice with salt and pepper, knead it well. Shape small balls from the mass with wet hands, fry with olive oil, remove on the plate. Cut one onion into small pieces, fry with 2 table spoon of olive oil until it becomes transparent, add flour, fry for 1 minute, take off the fire, add beer, mix it so as there be no balls, spice with salt, black pepper and nuts, put on the fire, let it to boil, remove the balls into the sauce, cook for 15 minutes. Serve on with water free rice.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք meat balls with beer sauce

տավարի միս տավարի միս 300 gram

հաց հաց 0.5 հատ

ձու ձու 1 հատ

սոխ սոխ 2 glux

ձեթ ձեթ

ալյուր ալյուր 3 chashi_gdal

գարեջուր գարեջուր 0.5 liters

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

մշընկույզ մշընկույզ

մաղադանոս մաղադանոս 0.5 punj

բրինձ բրինձ 1 teyi_bajak

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 5COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 343 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.