1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել beef chops with cucumber core

Remove the skin of bread, wet the core in the milk. Mince the meat, add squeezed bread, an egg, season and mix. Chop three boiled eggs and cucumber. Cut onion, fry in vegetable oil, and mix to egg and cucumber. Add chopped parsley. Pick up the meat, flatter with hands, put a tablespoon core in the middle and close. Fry the chops in every side for about 4-5 minutes. Lower the fire, close the lid and cook 10 minutes.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք beef chops with cucumber core

տավարի միս տավարի միս 500 gram

ձու ձու 4 հատ

հաց հաց 150 gram

կաթ կաթ 100 ml

թթու վարունգ թթու վարունգ 4 հատ

սոխ սոխ 1 glux

մաղադանոս մաղադանոս

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 5COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 463 կկալ

The author and administrator mykitchen