1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել vegetable whitefish

Clean the fish, take out the gut, remove the head and tail. Chop the fish and cook. Separately cook the head and the tail, squeeze the broth. Chop carrot and onion and fry in vegetable oil. Add tomato paste and fry again 5-7min. Roast the dough and mixing open with fish broth, add prepared vegetable, salt, pepper and garlic. Leave to boil. Fill the seasoned vegetable on cooked fish and leave to boil. Serve the whitefish decorating with parsley and tarragon.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք vegetable whitefish

սիգ սիգ 200 gram

գազար գազար 200 gram

սոխ սոխ 2 glux

տոմատի մածուկ տոմատի մածուկ 20 gram

յուղ յուղ 1 chashi_gdal

ալյուր ալյուր 2 chashi_gdal

սխտոր սխտոր 2 pchex

աղ աղ

հատիկ պղպեղ  հատիկ պղպեղ

մաղադանոս մաղադանոս

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 43 կկալ

The author and administrator mykitchen