1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել seasoned trout

Grate garlic, add cardamom, small sliced savory, salt, pepper, vegetable oil, lemon juice and mash well. Put a tin in the frying pan so that the edges overhang. Fill garlic mixture on the fish, put in the pan and laurel leaves in the sides, and cover with tin. Cook the fish in 200 C oven for 10min, then open and leave 5-7min there. Decorate with sliced lemon, pomegranate seeds, greens and serve.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք seasoned trout

ձուկ իշխան ձուկ իշխան 1 kg

սխտոր սխտոր 2 pchex

դափնու տերև դափնու տերև 3 հատ

հիլ հիլ 1 teyi_gdal

կարմիր աղացած պղպեղ կարմիր աղացած պղպեղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

աղ աղ

ծիտրոն ծիտրոն

ձեթ ձեթ

կիտրոնի հյութ կիտրոնի հյութ

կիտրոն կիտրոն 2 հատ

նուռ նուռ 1 հատ

կանաչի կանաչի

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 9COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 163 կկալ

The author and administrator mykitchen