1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել salmon with white wine sauce

Heat the oven to 250 C. In a rectangular frying pan mix the vine with lemon juice and put the fish fillet on it. Mix cheese, mayonnaise, chopped green, salt and pepper, you can also add little lemon juice, fill on fish. Cover with tin, put in the oven and cook 20 min. After taking out remove the tin and leave 10min to rest. Cut, serve with dill and lemon juice.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք salmon with white wine sauce

ձուկ սաղմոն ձուկ սաղմոն 0.5 kg

կիտրոնի հյութ կիտրոնի հյութ 0.5 surchi_bajak

սպիտակ գինի սպիտակ գինի 0.5 surchi_bajak

մայոնեզ մայոնեզ

մաղադանոս մաղադանոս

սամիթ սամիթ

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 209 կկալ

The author and administrator mykitchen