1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել salmon with pineapple salsa

Scrape lemon juice on salmon fillet with brush and season with salt, pepper. Fill vegetable oil in the pan and cook it on medium fire for 5min. Fill red pepper, coriander, honey and lemon juice on chopped pineapple and mix with spoon. Serve the salmon filling the salsa.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք salmon with pineapple salsa

ձուկ սաղմոն ձուկ սաղմոն 0.5 kg

կիտրոնի հյութ կիտրոնի հյութ 3 teyi_gdal

աղացած չաման աղացած չաման 0.5 teyi_gdal

ձեթ ձեթ 1 chashi_gdal

աղ աղ

արքայախնձոր արքայախնձոր 200 gram

կարմիր պղպեղ կարմիր պղպեղ 1 հատ

համեմ համեմ

մեղր մեղր 1 chashi_gdal

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 205 կկալ

The author and administrator mykitchen