1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել salmon with mushroom sauce

Wash fish, season with salt, pepper and lemon juice, fill vegetable oil. Cook in the oven (200 C) for about 15-20min. Chop onion and fry in vegetable oil, add chopped mushroom and cook 5min. Add flour, cream and cook mixing until boils, then lower the fire and leave to cook 5min. It should clot and become homogeneous. At the end add dill, salt, pepper to taste. Put the salon in the serving plate, fill sauce and decorate with greens.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք salmon with mushroom sauce

ձուկ իշխան ձուկ իշխան 400 gram

ձեթ ձեթ 3 teyi_gdal

կիտրոնի հյութ կիտրոնի հյութ 2 teyi_gdal

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

շամպինիոն շամպինիոն 150 gram

սոխ սոխ 1 glux

սերուցք սերուցք 200 gram

ալյուր ալյուր 1 chashi_gdal

սամիթ սամիթ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 95 կկալ

The author and administrator mykitchen