1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել roll with lavash and fish

Cut one onion into small pieces, fry with butter, add grated carrot, fry until carrot receives bright color, add small cut and water free mushroom, fry until liquid part disappears, spice. Separate fish file, mince with one onion, break on it one egg, ginger, add salt and pepper, mix it. Add 2 boiled and cut eggs on the fried onion taken off the fire and mix it. Cut lavash into 4 pieces, scrape the filling part from all sides so as the edges remain open, put filling with the length in the middle part, roll like dolma, put on the pan. Scrape sour cream on the rolls, sprinkle the rest of the butter. Cover the pan with foil, put into the stove under 2000 temperature, cook for 30 minutes, remove the foil let there appear red cover. Serve on with lemon.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք roll with lavash and fish

լավաշ լավաշ 2 հատ

պահածոյացված սունկ պահածոյացված սունկ 450 gram

ձուկ ձուկ 1 հատ

ձու ձու 3 հատ

սոխ սոխ 2 glux

գազար գազար 2 հատ

կարագ կարագ 60 gram

կոճապղպեղ կոճապղպեղ 0.5 teyi_gdal

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

կիտրոն կիտրոն 1 հատ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 9COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 720 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.