1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել fish with orange and cumin

Clean the orange, dice, mix with chopped onion, add vegetable oil, grated ginger, cumin, lemon juice, chili, salt and pepper, mix well. Heat the grill to medium, scrape vegetable oil on net and on fish, fill salt, pepper, cover with ginger and fry two sides for 3-4min. Put the fish in the serving plate, fill the orange mixture and serve.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք fish with orange and cumin

նարինջ նարինջ 5 հատ

ձուկ իշխան ձուկ իշխան 500 gram

սոխ սոխ 2 glux

կիտրոնի հյութ կիտրոնի հյութ 1 teyi_gdal

ձեթ ձեթ 1 teyi_gdal

համեմի սերմ համեմի սերմ 5 teyi_gdal

կոճապղպեղ կոճապղպեղ 1 teyi_gdal

կծու կարմիր պղպեղ կծու կարմիր պղպեղ 1 teyi_gdal

քիմիոն քիմիոն 5 teyi_gdal

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 8COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 143 կկալ

The author and administrator mykitchen