1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել enfold fish with vegetable

Fill sliced pepper, carrot, chopped green, sliced garlic in pan, season with salt, pepper, ginger, add vegetable oil and mix. Keep two slices of lemon for decorating, squeeze the rest of lemon and fill on vegetable. Cut the foil twice big as the pan. Fill salt and pepper on the fish, put green and butter inside of the fish. Fill the half of the vegetable on the foil, put the fish, fill the rest of vegetable, put tomato layers, cover it with the foil and fix the edges. Remove the fish beforehand 220 heated oven and leave there 30-35min. Then open the corner of foil, fill the appeared juice in a stewpot, add three tablespoons cold water with starch, mix well and cook until clots for about a minute, if it is necessary add salt and pepper. Remove the fish and the vegetable into the serving plate, fill sauce on it and decorate with lemon slices.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք enfold fish with vegetable

ձուկ ձուկ 1 kg

կարմիր պղպեղ կարմիր պղպեղ 1 հատ

կանաչ պղպեղ կանաչ պղպեղ 1 հատ

կանաչի կանաչի

կոճապղպեղ կոճապղպեղ 1 teyi_gdal

կարմիր աղացած պղպեղ կարմիր աղացած պղպեղ 0.5 teyi_gdal

սխտոր սխտոր 1 pchex

կարագ կարագ 50 gram

կիտրոն կիտրոն 0.5 հատ

ձեթ ձեթ 2 chashi_gdal

օսլա օսլա 2 chashi_gdal

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

գազար գազար 2 հատ

լոլիկ լոլիկ 1 հատ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 6COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 463 կկալ

The author and administrator mykitchen