1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել pie with eggs and rice

Melt 500 grams of cream butter, make milk be warm, mix with sugar and yeast, and leave for 15 minutes until it begins to foam. Add cream butter, 1 egg and 1 pinch of salt, add flour and knead dough. Put the pot with dough into another pot full of hot water, close with towel and leave it for 50-60 minutes. While dough foams, we will make the kernel part: boil the egg, cool it, clear it and cut into small pieces. Mix boiled rice, egg, butter and small cut dill, add salt. During this period the dough would foam twice of its size. Cut a little part from the dough and make balls. Make the ball be even a little and put the kernel part. Press the edges well. Heat the stove under 1800 temperature, put kalka on the stove pan and scrape olive oil. Put on the pan, with the 3-4 sm of distance, scrape egg on it. Bake for 35-40 minutes. Sprinkle water on the ready pies and cover with wafer like towel, leave it for 5-10 minuets.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք pie with eggs and rice

ձու ձու 6 հատ

կաթ կաթ 300 ml

խմորիչ խմորիչ 2 teyi_gdal

ալյուր ալյուր 500 gram

շաքարավազ շաքարավազ 1 chashi_gdal

կարագ կարագ 100 gram

բրինձ բրինձ 200 gram

սամիթ սամիթ

աղ աղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 675 կկալ

The author and administrator mykitchen