1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել cheese enveloes

Cut onion into small pieces, fry with 20 grams of butter. Cut beetroot into small pieces, add salt, mash it, put into the strainer and let it to become water free. Cut green onion and parsley into small pieces, add fried onion, grated cheese, cumin, well mashed beetroot, add salt and pepper, add 1 egg and the rest of the egg proteins and mix it well. Roll sliced dough. Cut the dough into 3 pieces, put each part on the olive paper, put stuffing part on the middle 1/3 part. Cut ribbons from dough edges under 450 angle with 1,5 sm width. Then bring forward the slices of the right and left parts so as to cover the kernel part. Remove the envelop into the stove pan carefully, scrape egg yolk on and cook under 1900 temperature for 25-30 minutes. Serve on in hot condition.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք cheese enveloes

շերտավոր խմոր շերտավոր խմոր 500 gram

կարագ կարագ 150 gram

սոխ սոխ 2 glux

կանաչ սոխ կանաչ սոխ 0.5 punj

ճակնդեղ ճակնդեղ 1 punj

մաղադանոս մաղադանոս 0.5 punj

քիմիոն քիմիոն 0.5 teyi_gdal

ձու ձու 2 հատ

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 350 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.