1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել appetizer on the skewer

Put butter into the pan, melt it, fry the whole mushroom a little, add salt and black pepper, take off the mushrooms and put on the napkins. Cut cheese and ham in cubes according to the mushroom size make olive be water free. Push mushroom, ham, cheese and olive on the wood skewers. Open sliced dough in a tiny way, cut into pieces, whip skewers with dough slice and put on the pan, beforehand sprinkle on the pan cold water. Mix the egg, scrape on the upper layers of the dough, sprinkle sesame on the one part and put on the other part zerah. Cook under 2000 temperature for 20 minutes.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք appetizer on the skewer

սունկ սունկ 200 gram

խոզապուխտ խոզապուխտ 250 gram

ձիթապտուղ ձիթապտուղ 300 gram

շերտավոր խմոր շերտավոր խմոր 500 gram

կարագ կարագ 50 gram

ձու ձու 1 հատ

քունջութի սերմեր քունջութի սերմեր 1 chashi_gdal

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 6COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 292 կկալ

The author and administrator mykitchen