1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել stuffed mushroom with wine

Separate the legs of the medium size agarkions, add salt into the head part, turn on the napkin and leave the water to come out. Cut the legs into small pieces, also cut garlic into small pieces. Heat the olive oil, fry the garlic for half of the minute, add the cut legs of mushroom, fry until it is ready, spice, take off the fire and cool it. Grate cheese on the pot, break egg on it, spice with dry greens, peppers, rusk and 2 table spoon white wine, add the legs and mix them. Fill in with this stuffing the mushroom heads, put on the oil of the stove pan, add on it white wine and cook under 2000 temperature for 30-35 minutes. It may be served both in a cold and hot condition.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք stuffed mushroom with wine

սունկ սունկ 500 gram

սխտոր սխտոր 2 pchex

ձու ձու 1 հատ

ձեթ ձեթ 2 chashi_gdal

պաքսիմատ պաքսիմատ 1 chashi_gdal

սպիտակ գինի սպիտակ գինի 0,5 teyi_bajak

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

ռեհան ռեհան

թարխուն թարխուն

ծիտրոն ծիտրոն

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 122 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.