1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել stuffed red pepper

Cut great peppers with the length, cut the tails, remove the seeds so as there appears sheep like parts, boil for 10 seconds, cool with cold water, put on the oiled stove pan. Fry small cut onion and mushroom together, add water free bulgur, small cut parsley, spice with salt and pepper, then take off the fire. Leave the mass to cool, then add grated cheese, mix it, fill in the peppers with the received stuff an d put on it cut tomato slices and put into a heat stove for 20 minutes.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք stuffed red pepper

կարմիր պղպեղ կարմիր պղպեղ 2 հատ

բլղուր բլղուր 150 gram

սոխ սոխ 1 glux

սունկ սունկ 150 gram

ձեթ ձեթ 3 chashi_gdal

լոլիկ լոլիկ 1 հատ

մաղադանոս մաղադանոս 0,5 punj

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

կարմիր աղացած պղպեղ կարմիր աղացած պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 88 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.