1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել lavash brik

Mash boiled potato with fork and spice. Make water free canned tuna, cut greens and green onion into small pieces. Cut 30 sm and 60 sm pieces from lavashes, furl them in a way so that there be squares with 30 sm of sides. Add olive oil into the pan and put on the medium volume fire. Put in the middle of lavashes 2-3 tablespoon potato mass, make a big hole in the middle part, put on the potato fish and cheese pieces, carefully break an egg in the hole and spice it with greens, sprinkle green onion and envelope. Put brik into the pan with the sewing part to the lower part, fry the one side, invert and fry the other part as well.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք lavash brik

կարտոֆիլ կարտոֆիլ 4 հատ

պահածոյացված թյուննոս պահածոյացված թյուննոս 100 gram

կանաչ սոխ կանաչ սոխ 1 punj

մաղադանոս մաղադանոս 1 punj

ձու ձու 3 հատ

լավաշ լավաշ 2 հատ

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

ձեթ ձեթ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 491 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.