1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել cake with rice

Boil the rice and leave it to cool. Remove yolks form the proteins, mix proteins well and add on the rice. Add on rice small cut dill, salt, pepper and spices. Then mix carefully. Cut onion and fry into the oil. After it is cool mix it with egg yolk. Scrape pedestal, spread on it a part of the rice, then fried onion, then sausage cut into two parts, add the rest of the rice, scrape sour cream and grated cheese. Cook into the stove under 1800 temperature for 35 minutes.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք cake with rice

բրինձ բրինձ 100 gram

ձու ձու 4 հատ

սոխ սոխ 2 glux

նրբերշիկ նրբերշիկ 8 հատ

սամիթ սամիթ

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 1COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 419 կկալ

The author and administrator mykitchen