1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել salad with ham and corn

Mix vinegar and 2 tablespoon water, add salt. Make small slices of the onion, keep into the vinegar water for 30 minutes. Cut ham, mix with water free clot and corn, spice with parsley, salt and pepper. Mix well ketchup and olive oil together, add water free marinated onion, add sauce on the salad and mix. While serving grate on it cheese.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք salad with ham and corn

խոզապուխտ խոզապուխտ 200 gram

պահածոյացված եգիպտացորեն պահածոյացված եգիպտացորեն 100 gram

պահածոյացված կանաչ ոլոռ պահածոյացված կանաչ ոլոռ 100 gram

սոխ սոխ 2 glux

ձեթ ձեթ 1 chashi_gdal

կետչուպ կետչուպ 4 chashi_gdal

մաղադանոս մաղադանոս

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

քացախ քացախ 1 chashi_gdal

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 76 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.