1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել salad with tuna and rice

Cook rice beforehand and cool it. Pout the fat of caned tuna into any pot, add on it lemon juice, sugar, 100 gram mayonnaise and mix it well. Divide boiled eggs carefully with the length, separate proteins without damaging them, mash the yolk, put into the culinary rings, add on it the half of the mashed fish mass, add on it rice, scrape a little mayonnaise then add on it the mass of grated apple mass. Cut onion into small pieces, mix with the rest of canned fish, put into the rings, make it even, grate on it solid butter, remove the ring, put the mayonnaise mixed with fish fat, place on it thin sliced proteins trying to keep the shape of it. Decorate with cherry fruits and parsley leaves.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք salad with tuna and rice

բրինձ բրինձ 50 gram

պահածոյացված թյուննոս պահածոյացված թյուննոս 350 gram

ձու ձու 6 հատ

խնձոր խնձոր 1 հատ

սոխ սոխ 1 glux

կարագ կարագ 80 gram

մայոնեզ մայոնեզ 200 ml

կիտրոնի հյութ կիտրոնի հյութ 1 chashi_gdal

շաքարավազ շաքարավազ 1 teyi_gdal

բալ բալ

մաղադանոս մաղադանոս 0.5 punj

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 5COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 676 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.