1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել salad with mushroom and olive

Slice fresh, washed agarkion, put into the pot. Make marinade with 3 table spoon of olive oil and 1,5 table spoon of lemon juice, spice with salt and fresh roasted black pepper, pour on the mushroom slices, mix it and let it to marinade. Cut tomato, boiled eggs and pepper, tore lettuce leaves with hands, put into the pot, add water free olive oil, marinated mushroom, salt and pepper, mix it once more and serve on.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք salad with mushroom and olive

սունկ սունկ 300 gram

լոլիկ լոլիկ 1 հատ

կարմիր պղպեղ կարմիր պղպեղ 1 հատ

ձու ձու 3 հատ

հազարի տերևներ հազարի տերևներ 5 coxun

կիտրոնի հյութ կիտրոնի հյութ 1,5 chashi_gdal

ձիթապտուղ ձիթապտուղ 50 gram

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

ձեթ ձեթ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 320 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.