1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել salad with pea and spinach

Put in into the mortar mustard and celery seeds, beat them, put into the pot, add lemon juice, olive oil, red pepper, tomato paste, honey, salt and freshly minced black pepper and mix it well. There should be think mass. Add on the sauce boiled and water free peas, peeled, juice removed and cut into cubes tomato, remove peeled and cut seeds, add cucumber cut into cubes, also cut pepper with the same size. Mix the salad, put into the fridge for 2 hours. Take off the fridge half an hour before serving, add spinach leaves, mix them let it become of the room temperature and serve on.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք salad with pea and spinach

սիսեռ սիսեռ 150 gram

մանանեխ մանանեխ 1 teyi_gdal

նեխուր նեխուր 0.5 teyi_gdal

կիտրոնի հյութ կիտրոնի հյութ 4 chashi_gdal

ձեթ ձեթ 6 chashi_gdal

կարմիր աղացած պղպեղ կարմիր աղացած պղպեղ 0.5 teyi_gdal

տոմատի մածուկ տոմատի մածուկ 2 chashi_gdal

մեղր մեղր 2 chashi_gdal

աղ աղ 0.5 teyi_gdal

սև պղպեղ սև պղպեղ

լոլիկ լոլիկ 1 հատ

վարունգ վարունգ 1 հատ

դեղին պղպեղ դեղին պղպեղ 0.5 հատ

սպանախ սպանախ 1 punj

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 5COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 107 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.