1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել pickled vegetable

Remove the skin of eggplant, cut into long and thin slices. Remove the seeds of pepper and cut into long and thin pieces. Hold the carrot through a special comb for Korean salad. Cut the onion into small slices. Into a separate plate mix vegetable oil, vinegar, smashed garlic, slat and pepper. Mix the cut vegetable, smash so as to receive a juice. Put into a glass pot a layer of vegetable mix add on it a part of spices sauce. Again put a layer of vegetable, add sauce and so until food is over. Keep into a refrigerator.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք pickled vegetable

սմբուկ սմբուկ 1 հատ

գազար գազար 2 հատ

սոխ սոխ 1 հատ

պղպեղ պղպեղ 2 հատ

աղ աղ

կծու կարմիր պղպեղ կծու կարմիր պղպեղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

քացախ քացախ 3 chashi_gdal

սխտոր սխտոր 3 pchex

ձեթ ձեթ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 1COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 37 կկալ

The author and administrator mykitchen