1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել eggplant with cheese and tomato

Peel eggplants by leaving one slice and peeling the other, then cut slices with 0,5 thickness, add salt, put into the srainer, add a plate on it and put something heavy and leave it for 1 hour. Wash the slices of the eggplan, dry them, fry with olive oil slightly, remove on the napkin. Add 1-2 table spoon olive oil into the pan, add small cut garlic, put the eggplant slices, add marinated tomatoes with its juice, spice, put on the lid. Cook for 10-12 minutes, till eggplants are soft, then add small cut parsley, vinegar, feta cheese with not small pieces, put on the lid and cook for 5 minutes. Serve on immediately.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք eggplant with cheese and tomato

սմբուկ սմբուկ 2 հատ

սխտոր սխտոր 3 pchex

տոմատի մածուկ տոմատի մածուկ 1,5 teyi_bajak

մաղադանոս մաղադանոս 0,5 punj

քացախ քացախ 1 chashi_gdal

ձեթ ձեթ

շաքարավազ շաքարավազ

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 44 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.