1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել appetizer with liver

Break egg into the pot, add milk, flour, mix it well add minced hen liver, mix it all and put aside. Cut onion into small pieces, fry with olive oil, add small cut green paper, grated carrot, and fry until carrot is ready, add mashed garlic, cetchup, let the liquid part to stew, take off the fire, add small cut parsley and leave it to get cold. Put the pan on the fir, scrape olive oil, bake milk doughs. Each time while mixing the dough, take off it as liver pieces fell down the ground part. Add mayonnaise on the cold stuffing, so as the mass will be suitable to scrape but don't let it be watery. Shape a cake scrape stuffing on the liver slices, put slices of milk doughs. Continue until layers are over, decorate the surface part with mayonnaise and parsley leaves, leave it for 20 minutes, so as the cake softens.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք appetizer with liver

Հավի լյարդ Հավի լյարդ 500 gram

ալյուր ալյուր 0,5 teyi_bajak

կաթ կաթ 0,5 teyi_bajak

ձու ձու 2 հատ

կետչուպ կետչուպ 3 chashi_gdal

մայոնեզ մայոնեզ 100 gram

սխտոր սխտոր 3 pchex

գազար գազար 2 հատ

կանաչ պղպեղ կանաչ պղպեղ 1 հատ

սոխ սոխ 1 glux

մաղադանոս մաղադանոս 0,5 punj

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

ձեթ ձեթ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 5COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 333 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.