1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել green pkhali

Separate spinach leaves and stalks. Spinach stalks are cooled longer than leaves that's why you shouldn’t put them into them pot at the same time. Boil water into the pot, add salt, put spinach stalks into it and cook for 20 seconds, make it be water free, wash up with cold water let it be water free and to cool. Cut nuts, coriander, garlic and red pepper together into small pieces, smash it add very small cut coriander and parsley. Mince or beat on the desk with knife cold spinach and this mass together, after which spice it with salt and vinegar. Decorate with pomegranate seeds.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք green pkhali

սպանախ սպանախ 2 punj

ընկույզ ընկույզ 50 gram

համեմ համեմ 0.25 punj

մաղադանոս մաղադանոս 0.25 punj

սխտոր սխտոր 2 pchex

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

քացախ քացախ 1 teyi_gdal

նուռ նուռ 1 հատ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 58 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.