1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել salad with dudkas sauce

In order to make dudkas sauce place pan on the fir, fry peanut, sesame coriander seeds in turn, add on all this a pinch of big salt, black pepper, put into the pot, add radishes and tomatoes with the same size and small cut chili pepper. Cut and put into the pot green onion, the white parts of the lettuce leaves add dudkas sauce. Make sauce with lemon juice and olive oil, add this on the salad and mix it. Add salad on the lettuce leaves and serve on.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք salad with dudkas sauce

լոլիկ լոլիկ 2 հատ

վարունգ վարունգ 1 հատ

բողկ բողկ 4 հատ

կանաչ սոխ կանաչ սոխ 5 coxun

կծու պղպեղ կծու պղպեղ 1 հատ

հազարի տերևներ հազարի տերևներ 1 punj

մաղադանոս մաղադանոս 0.5 punj

համեմ համեմ 1 punj

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

ձեթ ձեթ 4 chashi_gdal

կիտրոնի հյութ կիտրոնի հյութ 4 chashi_gdal

քունջութի սերմեր քունջութի սերմեր 0.5 chashi_gdal

գետնանուշ գետնանուշ 50 gram

համեմի սերմ համեմի սերմ 0.5 chashi_gdal

քունջութի սերմեր քունջութի սերմեր

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 130 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.