1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել salad with pumpkin and raisins

Peel the pumpkin, cut cubes with the size of 1,5sm x 1,5 sm, put into the pan, add small cut onion, chilli pepers, olive oil, coriander seed, add 100 ml water, put on the lid and stew for 10 minutes, then take off the lid and let the liquid to stew. Cook for more 7-8 minutes, add washed raisins or cut dried apricot, cut parsley, spice with balsamic vinegar, sugar, rosemary, salt and pepper, fry for 2 minutes, add on the serving plate sprinkle cut nuts on it.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք salad with pumpkin and raisins

դդում դդում 200 gram

սոխ սոխ 1 glux

սխտոր սխտոր 1 pchex

կծու պղպեղ կծու պղպեղ 0,5 հատ

չամիչ չամիչ 50 gram

ձեթ ձեթ

ընկույզ ընկույզ 25 gram

համեմ համեմ

ծիտրոն ծիտրոն

մաղադանոս մաղադանոս

շաքարավազ շաքարավազ 0,5 teyi_gdal

քացախ քացախ 1 teyi_gdal

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 1COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 12 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.