1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել purslane and tomato salad

Add 1 tablespoon salt into the 2 liters of water and mix it well. Put the cleaned and washed purslane into the beforehand made salt water and leave it for 20 minutes. Peel the tomatoe during that time, cut into not very big pieces, add small cut garlic, vinegar, add salt and pepper. Take off the pirslane from the salten water, wahs up with cold water, make it be water free, cut it into small pieces, mix with tomato an dleave for 20-30 minutes so as tastes would mix with each other.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք purslane and tomato salad

դանդուռ դանդուռ 2 punj

լոլիկ լոլիկ 2 հատ

քացախ քացախ 1 chashi_gdal

ձեթ ձեթ 3 chashi_gdal

սխտոր սխտոր 3 pchex

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 120 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.