1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել salad with broccoli and red pepper

Boil water into the pot. Cut the broccoli stalks into 2 mm thickness layers, put them on the boiling water, boil just 1 minutes, add broccoli flowers, leave for 1 more minute, make it be water free, add water on it and again make it become water free. Make sauce: mix olive oil, lemon juice, sugar, salt and pepper. Clean the red pepper, make thin slices of it, make slices from green onion and pickled cucumber. Mix up the all ingredients, add sauce on it and serve.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք salad with broccoli and red pepper

բրոկկոլի բրոկկոլի 0,5 kg

կարմիր պղպեղ կարմիր պղպեղ 1 հատ

թթու վարունգ թթու վարունգ 2 հատ

կանաչ սոխ կանաչ սոխ 7 coxun

ձեթ ձեթ 2 chashi_gdal

կիտրոնի հյութ կիտրոնի հյութ 2 chashi_gdal

շաքարավազ շաքարավազ 1 teyi_gdal

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 1COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 26 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.