1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել salad with broccoli

Cut brocoli into not very small pile of flowers, cut the stems into small round pieces. Boil water into the pot, put into it the pieces of broccoli steam, put a strainer on the pot, put into it the pills of broccoli flowers, put on the lid and cook for 4-5 minutes. Fry sesame into the pan, then put on the plate and leave it to cool. Cut ginger and garlic into thin, chips like slices, fry them with olive oil until it is slightly yellow, turn off the fire, remove the chips on the napkin. Make brocoli be water free and leave it to cool. Add lemon juice on the spiced olive oiled soy sauce, add salt and pepper and mix it. Put broccoli on the plate, add sauce on it, sasted sesame, sprinkle garlic and ginger chips.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք salad with broccoli

բրոկկոլի բրոկկոլի 1 glux

քունջութի սերմեր քունջութի սերմեր 3 chashi_gdal

սոյայի սոուս սոյայի սոուս 3 chashi_gdal

սխտոր սխտոր 3 pchex

ձեթ ձեթ

կիտրոնի հյութ կիտրոնի հյութ 2 chashi_gdal

կոճապղպեղ կոճապղպեղ

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 35 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.