1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել fast making salad

Make thin slices from cabbage, add salt, squash a little, add thin cut red pepper and half circles slices of cucumber. In order to make a sauce mix into the pot soy sauce, apple vinegar, 1 table spoon water, lemon juice, brown sugar, salt, black pepper and mix it well, add smashed garlic and olive, mix it and pour on the salad, mix it, cover, and put into the fridge for 1 hour. Fry sesame, cool a little, mash it, sprinkle on the salad and serve on.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք fast making salad

վարունգ վարունգ 100 gram

կարմիր պղպեղ կարմիր պղպեղ 1 հատ

կաղամբ կաղամբ 150 gram

ձեթ ձեթ 2 chashi_gdal

սխտոր սխտոր 1 pchex

սոյայի սոուս սոյայի սոուս 4 chashi_gdal

քացախ քացախ 1 chashi_gdal

ջուր ջուր 1 chashi_gdal

կիտրոնի հյութ կիտրոնի հյութ 2 chashi_gdal

շագանակագույն շաքարավազ շագանակագույն շաքարավազ 1 teyi_gdal

քունջութի սերմեր քունջութի սերմեր 2 chashi_gdal

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 41 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.