1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել spicy pepper relish

Boil tomatoes in a boiling water for a few minutes, then remove the skin. Then slash tomatoes with the thin layers and put on the fire to boil. Then add chili peppers. Remove the tails of chili peppers beforehand and make the edges look like scissors. Mix well, the add sugar, oil, salt, xmeli-suneli, vinegar small sliced garlic and parsley. Fill into the jars and boil for 20 minutes and shut the jars.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք spicy pepper relish

լոլիկ լոլիկ 5 kg

կծու պղպեղ կծու պղպեղ 7 kg

շաքարավազ շաքարավազ 1 teyi_bajak

ձեթ ձեթ 1 teyi_bajak

աղ աղ

քացախ քացախ

սխտոր սխտոր

մաղադանոս մաղադանոս

խմելի-սունելի խմելի-սունելի

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 14COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 1214 կկալ

The author and administrator mykitchen