1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել green ajika

Hasher on processed green spicy and sweet red pepper. Wash greens, and harsher on with onion. Season with salt, vinegar, coriander seeds. Mix fill into the jars and keep in the refrigerator. It can also be kept in sterile jars after yielding a heat treatment.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք green ajika

կանաչ պղպեղ կանաչ պղպեղ 500 gram

կարմիր պղպեղ կարմիր պղպեղ 500 gram

համեմ համեմ 250 gram

մաղադանոս մաղադանոս 250 gram

նեխուր նեխուր 150 gram

սխտոր սխտոր 3 pchex

համեմի սերմ համեմի սերմ 1 chashi_gdal

գինու քացախ գինու քացախ

աղ աղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 42 կկալ

The author and administrator mykitchen