1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել chocolate pizza

Heat the stove under 210 ºС. Open a thin dough and cut in a circle way. Put on the pan. Mix cacao with sugar sprinkle on the dough with combine. Put a piece of butter on each dough bake for 10 minutes. Thaw chocolate on the steam or in a microwave. Pestle the peanut. Take off the pizza from the stove, slush chocolate sprinkle dusty peanut. Season with pepper and serve on.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք chocolate pizza

պիցցայի լոշ պիցցայի լոշ 500 gram

կակաո կակաո 20 gram

շաքարավազ շաքարավազ 2 chashi_gdal

կարագ կարագ 50 gram

շոկոլադ շոկոլադ 100 gram

գետնանուշ գետնանուշ 50 gram

կարմիր աղացած պղպեղ կարմիր աղացած պղպեղ 6 ptxunc

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 64 կկալ

The author and administrator mykitchen