1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել regal pizza

Put the dough on the oiled pan. Remove the skin of the tomatoes and cut in a circular way. Cut the ham into thin sticks. Put on the dough tomatoes and ham by layers. Add olives, pepper and sow grated cheese. Bake in the stove for 35 minutes.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք regal pizza

պիցցայի լոշ պիցցայի լոշ 1 հատ

լոլիկ լոլիկ 5 հատ

ապուխտ ապուխտ 200 gram

ձեթ ձեթ 2 chashi_gdal

քերած պանիր քերած պանիր 100 gram

ձիթապտուղ ձիթապտուղ 50 gram

սև պղպեղ սև պղպեղ

աղ աղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 311 կկալ

The author and administrator mykitchen